08 มีนาคม 2554

วิธีจดทะเบียนบริษัท

วิธีจดทะเบียนบริษัท นั้นทำไม่ยาก และมีช่องทางการจดทะเบียนบริษัท โดยการไปยื่นจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ หรืออีกช่องทางก็จดทะเบียนบริษัทผ่านทางอินเตอร์เน็ท ซึ่งทั้งสองช่องทางมีความสะดวกมาก และมีวิธีการจดทะเบียนบริษัทไม่ยุ่งยากมากนัก เพียงท่านมีตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมาเป็นตัวอย่างซึ่งการจดทะเบียน บริษัท ไ้ด้ด้วย ตัวเอง และทำได้ง่ายดายมาก
ซึ่งก่อนจะรู้วิธีการจดทะเบียนบริษัท จะต้องรู้ถึง ความหมายของ บริษัทจำกัดเสียก่อน กล่าวคือ “บริษัทจำกัด” คือ นิติบุคคประเภทบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆกัน โดย มีผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัด เพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้น ที่ตนถือ จัดเป็นองค์กรทางการค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการการค้าที่มีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการประกอบกิจการค้าขายระหว่างประเทศ เนื่องจากการค้าขายกับต่างประเทศจะคุ้นเคยกับรูปแบบ บริษัทจำกัด มากกว่า ห้างหุ้นส่วน
บริษัทจำกัดมีลักษณะเป็นดังนี้
- มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
- บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน
- ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบจำกัดในหนี้ของบริษัทไม่เกินจำนวนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่และยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น
- การจัดจั้งบริษัทจำกัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

บริการรับเพิ่ม like facebook เฟสบุ๊ค แฟนเพจ รูป สเตตัส ราคาถูก ถูก

สวัสดีครับ บริการรับเพิ่ม like ราคาถูก #เตรียมเปิดรับงาน ไลค์เพจ ทั้งเพจเก่า เพจใหม่ เร็วๆ นี้ ทำได้หมดครับ ## สนใจ สอบถาม ทักไลน์ ใหม่ล่า...